Level 10 Level 12
Level 11

251 - 275


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pleonasm
ett ord, eller en ordföljd, som kan utelämnas ur det stycke som det tillhör, utan att innebörden i stycket ändras
steglits
färgrann fink (Carduelis carduelis)
kabeljo
torkad och saltad torsk (i Spanien, Porrtugal)
tonsur
rakad skalle på munk/präst
najad
färskvattennymf
filologi
textanalys och språkforskning som syftar till förståelse av kulturhistoriska förhållanden
karbol
antiseptiskt preparat som inehåller fenol
tornister
ränsel; foderpåse
fata morgana
luftspegling (typ av hägring)
schrapnel
granatkartesch
intermittent
som bara förekommer då och då, periodisk
skärmytsling
en äldre benämning på en strid av mindre omfång, utkämpad av patruller, förposter, detachement eller andra mindre avdelningar
resektion
medicinsk term för kirurgisk åtgärd där man avlägsnar ett organ eller en del av ett organ
kohort
en militär enhet och består i allmänhet av en typ av soldater
verst
en gammal längdenhet i Ryssland, 1066,8 m
noblesse oblige
att bete sig i enlighet med social status och rykte
kanik
koherre, medlem av domkapitel eller kollegialkapitel
non
eftermiddagsbön klockan 15
pumla
julgranskula
chaussera
bekläda med (strumpor o.) skor
sjangsera
förändras till det sämre, blekas; tappa i utseende
förpaktare
person som arrenderar inkomstbringande rättighet
imposant
storslagen
gendarm
militärt organiserad polisman
mondän
förnämt elegant med prägel av stora världen