Level 11 Level 13
Level 12

276 - 300


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dävert
på fartyg uppställd vridbar lyftkran för hantering av proviant, fallrep eller livbåtar.
backfisch
ung flicka, flicksnärta
kotteri
osynlig inre krets med stark sammanhållning mot omvärlden, slutet sällskap
diorama
tittskåp
schackra
göra (mindre bedrägliga) affärer, bedriva småhandel (med oskäliga priser)
sannskyldig
verklig, äkta
lungsot
tuberkulos
krupp
laryngotrakeobronkit
sipp
pryd
magyar
ungerska
pellagra
4D-sjukdomen (brist på niacin)
niacin
vitamin B3
nojsa
(vardagligt) skämta, skoja
bej
furstetitel av turkiskt ursprung med ursprunglig betydelse "hövding"
endossera
teckna namn på baksidan av växel, därmed överlåtande den
kattun
bomull
vojvod
gammal slavisk titel för en lokal härskare eller guvernör
mena
måla
pascha
högsta militära och civila ämbetstiteln i det Osmanska riket
illuster
som har stort anseende, framstående, berömd, ryktbar
kujonera
på ett överlägset och nedtryckande sätt behandla en annan person
kokard
bandrosett eller knapp, ofta i nationalfärgerna, som används som märke på olika huvudbonader
apell
vädjan
Anatolien
mindre asien, turkiska halvön
muslin
vanligen vit bomullsväv i tuskaft, tunnare än kattun