Level 1 Level 3
Level 2

26 - 50


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hanrej
bedragen äkta man
attachera
anställa
jalusi
avundsjuka
skabrös
oanständig
betacka
tacka nej
schangtil
frikostig, elegant
nedlåtenhet
överlägsenhet, högfärd
gäldenär
någon med skuld till en annan
lisma
fjäska
kastal
tornliknande försvarsbyggnad (ej pagod)
rekvirera
beställa
förmäten
anspråksfull, pretentiös, överskattande sin egen förmåga
pocka
ställa krav på ett befallande, envist, oblygt, oförskämt eller hotfullt sätt
revers
skuldebrev
prestav
marskalk i spetsen för en procession
basar
ett område för handel, eller en gata med affärer där varor och tjänster utbyts eller säljs
storsint
överseende, förlåtande
antracit
en typ av bergart och det högsta metamorfiska stadiet av kol
snarstucken
lättstött
transcendental
i filosofi egenskap bortom tingens kategorier (till exempel godhet och skönhet)
sufflett
tygtak på cabriolet
förtörna
förarga
varkunna sig
visa medlidande, förbarma sig
tillgift
förlåtelse
rentier
person som lever på räntan av sin förmögenhet