Level 3 Level 5
Level 4

76 - 100


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
podager
gikt i stortå
lekamen
kropp
mässfall
inställande av utlyst gudstjänst p.g.a. att präst saknas, även p.g.a. alltför få deltagare
grobian
grov, ohyfsad, tölpaktig person
pincené
binokel, glasögon utan skalmar
plebejisk
tarvlig, underklassig
mammon
materiellt välstånd och girighet
skrofulös
behäftad med skrofler, svulster i halskörtlarna
eternell
torkad växt, "evighetsblommor"
passiar
pratstund
arabesk
stiliserat växtornament i slingor och bukter som är smala och breda som stjälkar och blad
klemig
veklig, ängslig
pietet
vördnad för det gamla
förständiga
förklara
förtrytsam
missnöjd
hinsides
på andra sidan, efter döden
desavouera
förkasta, ogilla, dementera
stupor
en diagnos eller ett symtom som innebär att en person inte företar sig viljestyrda rörelser, samt att personen inte reagerar på stimuli, detta utan att vara medvetslös
sällsam
som väcker förundran genom att vara egenartad
prevete
dass
fördragsam
tålmodig
seralj
delar av ett osmanskt hushåll avsedda för enbart kvinnor
grätten
kräsen
kitslig
lättretad, snarstucken
åtbörd
gest