Level 5 Level 7
Level 6

126 - 150


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tillförsikt
tillit, förtröstan
fryntlig
gladlynt, glättig
misskund
förbarmande, barmhärtighet
pendang
motsvarighet, par, make
vederlägga
motbevisa
besticklig
mutbar, korrumperad, ohederlig (ej fal)
ökstock
stockbåt, ekstock, äsping
orlov
avsked ur tjänst med vitsord, ledighet, tillåtelse att resa bort, orlovssedel
drög
enkel låg arbetssläde vars släta flak vilar direkt på medarna
ofördragsam
inte visar eller har tålamod
endräkt
enighet, sämja, frid
halvannan
1,5
ävja
gyttja, slam
kostlig
dyrbar
förslagenhet
listighet
undersätsig
kort och kraftig
soaré
aftonunderhållning
oförställd
om något som inte är förvridet eller falskt
arkipelag
ögrupp
fluster
är ett bräde på bikupor där bin lyfter och lander
spleen
"mjältsjuka" svårmod, depression
lappri
strunt, bagatell, obetydlighet
infam
nedrig, skamlig, usel
fjät
fotspår, steg
dukar
guldmynt