Level 6 Level 8
Level 7

151 - 175


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tribunal
domstol för ett speciellt ändamål
paroxysm
häftigt sjukdomsanfall, känsloutbrott
statur
gestalt, kroppsbyggnad
kerub
ängel
försmå
ringakta, förkasta
åskvigg
stenyxa
äril
eldstad, härd
karbas
flätad läderpiska
probera
undersöka
konselj
sammanträde mellan statschef och regering
anakronism
något otidsenligt
brottstycke
fragment
befryndad
besläktad
egid
sköld, harnesk, skydd
räfst
i rättsliga former företagen (grundlig och omfattande) undersökning av brott, samhälleligt missförhållande eller dylikt, eller granskning av myndighets eller ämbetsmans förvaltning
jovialisk
(ofta om äldre män) som är vänlig, gladlynt och gemytlig
blamera
skämma ut
kältring
tiggare, landsstrykare
parveny
uppkomling, en person som kommit upp sig ekonomiskt eller socialt men saknar färdigheter att föra sig i enlighet med sin (nya) position.
mesallians
giftemål med någon av ringare samhällsstatus
ramponera
förstöra, slå sönder
flanör
dagdrivare
bajadär
sydindisk tempeldanserska
kåsös
soffa för 2 personer
enlevering
brudrov