Level 7 Level 9
Level 8

176 - 200


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kanapé
soffa med ett armstöd och asymetriskt ryggstöd
renons
vara helt utan något
apoplektisk
person som lätt kan få slag
effeminera
förkvinnliga
lornjett
glasögon med handtag istället för skalmar
valna
bli stel av kyla
koncession
av en statsmakt meddelat tillstånd att bedriva en versamhet eller näring
hermetisk
gastät (om förslutning)
redobogen
beredvillig
samovar
(rysk) te och vattenkokare
frappera
göra intryck på; förvåna, överraska
papyross
cigarett (i Finland och Ryssland)
flagrant
påtagligt uppenbar samt svår att ifrågasätta, särskilt om negativa uttalanden eller påstående
hugskott
tillfällig idé utan större betydelse eller värde
visavi
mitt emot, beträffande, med avseende på
sedesam
som följer striktare normer, inte (för) utsvävande; anständig, skötsam, dygdesam, hövisk
sakrosankt
helig, okränkbar, oantastlig, sakral
protegera
beskydda, gynna, uppmuntra
le i mjugg
le eller skratta i smyg eller för sig själv
stipulera
fastställa, bestämma
sublimera
att tillfredställa en impuls med en annan impuls
litania
botfärdig bön
geschäft
affärer, ofta av dubiöst slag
kontusion
term för stöt- eller krosskada
ondulera
lägga håret i vågor