Level 8 Level 10
Level 9

201 - 225


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
efemär
kortlivad, mycket tillfällig
överantvarda
lämna i någons vård
oligarki
fåmannavälde
backanal
en under antiken religös och extatisk rit till guden Bacchus ära
sinkur
en befattning, som ger jämförelsevis mycket i inkomst, men föga eller inget göra; latmanssyssla.
neuralgi
nervsmärta
respit
uppskov, anstånd
konossement
lastningskvitto ofta i sjöfart
sutenör
hallick
mankemang
motgång, svårighet (ej stötesten)
luguber
sorglig, dyster, skrämmande
recidiv
återkommande, återfall
burnus
en kapuschongförsedd mantel som fästs ihop över bröstet. Används bl.a av beduiner.
djellabah
fotsid munkkåpsliknande dräkt av ylle- eller bomullstyg från Tunisien eller Marocko. Möjlig förebild till Jedi-dräkten.
panegyrisk
överdrivet berömmande
fasör
någon som uppnått god teknisk färdighet men saknar originella idéer
synod
kyrkomöte
försigkommen
väl utvecklad
konvenans
det passande, god ton (i sällskapslivet)
bedagad
gammal, uttjänt, föråldrad, ålderstigen, passé. [både om människor och ting]
ferie
längre ledighet eller lov från skola
precedensfall
rättsfall där domen blir avgörande för dom i likartade fall
lägel
förvaringskärl för drycker
pekuniär
finansiell, monetär
bakdanteri
förtal