Level 11 Level 13
Level 12

5,1-12


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ὠφελέω
at gavne
κατ·αργέω
at afskære/være borte
ἐκ·πίπτω (ἐξεπέσατε)
at være faldet ud
ελπιδ·α
håb
ἀπ·εκ·δέχομαι
forventer ivrigt
ἰσχύω
at styrke
ἀκρο·βυστία
forhud
ἐν·εργέω
at virke
ἐγ·κόπτω
at forhindre
πείθω (πειθ·εσθαι)
at lade sige overtale
ζυμοῖ
at gennemsyre
πείθω (πέποιθα)
jeg har ladet mig overtale/har tillid
φρονέω
tænker
βαστάζω
bærer
ὄφελον
gid
ἀπο·κόπτω (ἀποκόψονται)
de ville skamfere/lemlæste sig
ἀνα·στατόω (ἀναστατοῦντες)
idet de lokker jer væk