Level 12 Level 14
Level 13

5,13-26


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
καλέω (ε·κλη·θητε)
i er blevet kaldet
ἀφορμή f
anledning/påskud
δάκνω
at bide
βλέπω
at se/være opmærksom på
ἀν·αλίσκω (ἀναλωθῆτε)
i måtte konsumeres
ἐπι·θυμία f
lyst
κατὰ+gen
imod
ἀντί·κει·μαι
at ligge imod/ligge i strid
φανερός n
åbenlys/velkendt
πορνεία f
utugt
ἀκαθαρσία f
urenhed
ἀσέλγεια f
uhæmmethed
εἰδωλολατρία f
afgudsdyrkelse
φαρμακεία f
farmasi
ἔχθρα f
fjendskab
ἔρις f
stridighed
ζῆλος m
misundelse
θυμός m
hidsighed
ἐριθεία f
intrige af selvisk årsag
διχο·στασία f
splid
αἵρεσις f
kætteri
φθόνος m
jalousi
μέθη f
forgiftninger/drukkenskab
κῶμος m
svir/drukkenskab
πράσσω
at udføre
μακρο·θυμία f
overbærenhed
χρηστότης f
venlighed
ἀγαθωσύνη f
godhed
πραΰτης f
ydmyghed
ἐγ·κράτεια f
selvbeherskelse
πάθημα n
lidenskaber
στοιχέω
at følge (principper)
κενό·δοξος m
forfængelige/indbildske
προ·καλέω
udfordrer/tirre