Level 1 Level 3
Level 2

1,13-24


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ἀνα·στροφή
adfærd
ὑπερ·βολή
overskridelse
διώκω
at forfølge
πορθέω
at ødelægge (de conatu)
προ·κόπτω
at rykke, avancere
συν·ηλικιώτης
nutidig, samtidig
περισσοτέρως
så meget desto mere
ὑπ·άρχω
at være (synonym for ειμι)
ζηλωτής
fanatisk
εὐ·δοκέω
at tænke godt om
ἀφ·ορίζω
at adskille, skelne
προσ·ανα·τίθημι
at rådføre
ὑπο·στρέφω
at vende tilbage
ἱστορέω
at spørge efter
ἐπι·μένω
at fortsætte, blive ved
ἀ·γνοέω
at være uviden