Level 5 Level 7
Level 6

3,1-14


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
βασκαινω
forhekser
πείθω
overbeviser
προγράφω
forudskriver
σταυρόω
korsfæster
μανθάνω (μαθεῖν)
at lære
ἐνάρχομαι
begynder
πάσχω (ἐπάθετε)
lider (led i)
εἰκῇ adv
forgæves
εἴγε adv
hvis også
ἐπιχορηγέω
forsyner
λογίζομαι
tilregner
ἄρα (partikel disjunktiv)
det følger at
προοράω (προϊδοῦσα)
forudser (forudså)
δικαιόω
erklærer retfærdig
προευαγγελίζομαι
få forkyndt på forhånd
ἐνευλογέω
velsigner i
κατάρα
forbandelse
ἐμμένω
forbliver ved
δηλον
indlysende
ἐξαγοράζω
løskøber
κρεμάννυμι
hænger