Level 7 Level 9
Level 8

3,19-29


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
παρά·βασις f3
overtrædelse
προσ·τίθημι
at tilføje
δια·τάσσω (δια·ταγ·θ·ει·ντ·ς)
idet den blev beordret
μεσίτης
en mediator
γεν·οιτο (optativ)
På ingen måde!
συγ·κλείω
indesluttet
φρουρέω
at bevogte
μέλλω
indtil/at være ved
παιδ·αγωγός
opdrager/tilsynsførende
ἐν·δύω
at klæde sig