Level 12 Level 14
Level 13

Lekcja 7: Gdzie jest?


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gdzie jest sklep?
where is the shop?
gdzie to jest?
where is this?
jak często idziesz do sklepu?
how often do you go to the shop
codziennie
everyday, daily
idę
I go/am going
raz w tygodniu
once a week
dwa razy w miesiącu
twice a month
trzy razy w roku
three times a year
raz na dwa dni
once every two days
raz na trzy tygodnie
once every three weeks
raz na cztery miesiące
once every four months
skręć w prawo
turn right
skręć w lewo
turn left
idź prosto
go straight ahead
przejdź przez
go across
jest po lewej stronie
it's on the left-hand side
jest po prawej stronie
it's on the right-hand side
po prawej miniesz
on your right you'll go past
pomiędzy
in between
na przeciwko
in front of
czy to daleko?
is it far?
mogę iść na pieszo?
can I go on foot?
niedaleko
not far
blisko
close/near
nigdy
never
następnie
next
później
later
iść na zakupy
to go shopping