Level 2
Level 1

Klassrumsfraser


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
klassrumsfraser
عبارات کلاس درس
elev (-en, -er, -erna)
دانش آموز
lärare (-n, –, -lärarna)
معلم
Ursäkta.
معذرت میخام/ببخشید
Jag har en fråga.
من یک سوأل دارم.
Vad betyder det?
این معنیش چی میشه؟
Hur säger man ... på svenska?
به سویدی به ... چی میگن؟
Vad heter ... på svenska?
به سویدی ... چی نامیده میشه؟
Hur uttalar man ...?
این چطور تلفظ میشه؟
Hur stavar/skriver man ...?
این چطور هجی/نوشته میشه؟
Kan du säga det en gång till?
ی بار دیگه می تونی بگیش؟
Jag förstår inte.
نمی فهمم.
Jaha! Nu förstår jag!
آهان! حالا می فهمم.
Förstår du/ni?
تو/شماها می فهمید؟
Har ni några frågor?
شماها هیچ سوالی دارید
Titta på sidan X i textboken/övningsboken.
به صفحه ... در کتاب درسی/کتاب تمرین نگاه کنید
Läs texten på sidan X.
متن در صفحه xرابخوان.
Stäng boken.
اون کتاب را ببند.
Lyssna.
گوش کن.
Säg efter mig.
بعد از من بگو/تکرارکن
Skriv!
بنویس!
Arbeta i par.
با هم کار کنید. دوتا دوتا
Prata svenska!
سویدی صحبت کن!