Level 1 Level 3
Level 2

Kapitel 1


216 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
konsonant (-en, -er, -erna)
حروف بی صدا
kapitel (kapitlet, –, kapitlen)
فصل
sida (-n, -or, -orna)
صفحه
kunna (kan, kunde, kunnat)
توانستن
kombinera (-r, -de, -t)
ترکیب کردن
foto (-t, -n, -na)
عکس
och
و
ord (-et, –, -en)
کلمه
hamburgare (-n, –, hamburgarna)
همبرگر
advokat (-en, -er, -erna)
وکیل
potatis (-en, -ar, -arna)
سیب زمینی
mobil (-en, -er, -erna)
موبایل
papper (-et, –, -en)
کاغذ
kaffe (-et)
قهوه
bok (-en, böcker, böckerna)
کتاب
kanelbulle (-n, -ar, -arna)
بوله دارچینی
penna (-n, -or, -orna)
قلم
vatten (vattnet)
آب
lång (-t, -a)
بلند
vokal (-en, -er, -erna)
حروف با صدا
eller
یا
exempel (exemplet, –, exemplen)
مثال
در، به
kurs (-en, -er, -erna)
دوره، کورس
Hej!
سلام
Jag heter
من نامیده میشم.
jag
من
heta (heter, hette, hetat)
نامیده شدن
varifrån
از کجا
komma (kommer, kom, kommit)
آمدن
från
از
nej
نه
jaha
درسته / آهان
Vad bra!
چه خوب!
Vad talar du för språk?
تو به چه زبانی صحبت میکنی؟
vad ... för
چه ... برای
tala (talar, talade, talat)
حرف زدن
språk (-et, –, -en)
زبان
lite
کمی
spanska
اسپانیایی
så klart
بطور واضح
Vad heter du?
تو چه نامیده میشوی؟
vad
چه
vara (är, var, varit)
بودن
Och du?
و تو؟
var
کجا
ligga (ligger, låg, legat)
قرار داشتن
det
آن
i
در
norra
شمال
Italien
ایتالیا
prata (-r, -de, -t)
صحبت کردن
pyttelite
خیلی خیلی کم
italienska
ایتالیایی
Vad kul!
چه جالب!
lyssna (-r, -de, -t)
گوش کردن
dialog (-en, -er, -erna)
مکالمه
vilken (vilket, vilka)
کدام / کی
ha (har, hade, haft)
داشتن
betoning (-en, -ar, -arna)
تاکید داشتن
ringa in
زنگ زدن
igen
دوباره
markera (-r, -de, -t)
علامت گداشتن
uttala (-ar, -de, -t)
تلفظ کردن
inte
نه
titta (-r, -de, -t)
نگاه کردن
ruta (-n, -or, -orna)
چهار خانه
här
این جا
nedanför
پایین
se (ser, såg, sett)
دیدن
ett
یک
system (-et, –, -en)
سیستم/نظام
verb (-et, –, en)
فعل
position (-en, -er, -erna)
موقعیت
läsa (-er, -te, -t)
خواندن
sätta ett kryss
علامت ضربدر گذاشتن
sätta (-er, satte, satt)
قراردادن
alla
همه
fråga (-r, -de, -t)
سوال کردن
svara (-r, -de, -t)
جواب دادن
frågeord ( -et, –, -en)
کلمه ی پرسشی
mingla (-r, -de, -t)
ممزوج شدن
grupp (-en, -er, -erna)
گروه
skriva (skriver, skrev, skrivit)
نوشتن
namn (-et, –, -en)
نام
land (-et, länder, länderna)
کشور
Colombia
کلمبیا
Irland
ایرلند
franska
زبان فرانسوی
presentera (-r, -de, -t)
معرفی کردن
varandra
همدیگر
hon
او برای زن
han
او برای مرد
den
آن
vi
ما
ni
شما
de
آنها
subjektspronomen
ضمیر فاعلی
pronomen (-et, –, -en)
ضمیر
säga (säger, sa/sade, sagt)
گفتن
klass (-en, -er, -erna)
کلاس
om
اگر
arbeta (-r, -de, -t)
کار کردن
ingenjör (-en, -er, -erna)
مهندس
läkare (-n, –, läkarna)
پزشک
tandläkare (-n, –, tandläkarna)
دندان پزشک
sjuksköterska (-n, -or, -orna)
پرستار
busschau ör (-en, -er, -erna)
راننده اتوبوس
frisör (-en, -er, -erna)
آرایشگر
webbdesigner (-n, webbdesigner, webbdesignerna)
طراح سایت کامپیوتری
fotograf (-en, -er, -erna)
عکاس
lärare (-n, –, lärarna)
معلم
servitör (-en, -er, -erna)
گارسون
kock (-en, -ar, -arna)
آشپز
nähä (ugs)
نه واقعا"
göra (gör, gjorde, gjort)
انجام دادن
همینطور
plugga (-r, -de, -t)
تحصیل کردن
studera (-r, -de, -t)
درس خواندن
design (-en)
طرح
pensionär (-en, -er, -erna)
بازنشسته
jobba (-r, -de, -t)
کار کردن
ja
بله
med
با
barn (-et, –, -en)
بچه
förskola (-n, -or, -orna)
پیش دبستانی
nu
حالا
söka (-er, -te, -t)
جستجو کردن
jobb (-et, –, -en)
کار
restaurang (-en, -er, -erna)
رستوران
lycka till
موفق باشید
negation (-en, -er, -erna)
منفی
mening (-en, -ar, -arna)
معنی
Ukraina
اکراین
portugisiska
زبان پرتغالی
filosofi (-n)
فلسفه
psykologi (-n)
روان شناسی
yrke (-t, -n, -na)
شغل
IT-företag (-et, –, -en)
شرکت اطلاعات کامپیوتر
bank (-en, -er, -erna)
بانک
IT
اطلاعات کامپیوتری
ekonomi (-n)
اقتصاد
programmerare (-n, –, programmerarna)
برنامه نویس
ekonom (-en, -er, -erna)
اقتصاد دان
förskolelärare (-n, –, -förskolelärarna)
معلم پیش دبستانی
programmering (-en, -ar, -arna)
برنامه نویسی
studera till
مطالعه کردنِ
till
به / تا
höra (hör, hörde, hört)
شنیدن
kryssa(-r, -de, -t) för
علامت ضربدر زدن
rätt alternativ
گزینه درست
rätt (-a)
درست
alternativ (-et, –, -en)
گزینه
polis (-en, -er, -erna)
پلیس
biolog (-en, -er, -erna)
زیست شناس
kemist (-en, -en, -erna)
شیمی دان
gift (–, -a)
متاهل
sambo (-n, -r, -rna)
دو نفر با هم زندگی میکنند
singel
مجرد
min (mitt, mina)
مال من
man (-nen, män, männen)
کسی/فردی/شوهر
schweizare (-n, –, schweizarna)
اسم خاص
men
اما
två
دو
en
یک
son (-en, söner, sönerna)
پسر
dotter (-n, döttrar, döttrarna)
دختر
svensk (-t, -a)
سوئدی
också
همچنین
flickvän (-nen, -ner, -nerna)
دوست دختر
bo (-r, bodde, bott)
زندگی کردن
bo ihop
با هم زندگی کردن
USA
آمریکا
toppen
بسیار خوب
par (-et, –, -en)
جفت جفت
Sverige
سوئد
skilja (-er, skilde, skilt)
جدا کردن
samma
همینطور
år (-et, –, -en)
سال
man (-nen, män, männen)
شوهر/ فرد
kvinna (-n, -or, -orna)
زن
sedan
بعد
källa (-n, -or, -orna)
منبع
skild (skilt, skilda)
طلاق گرفته
separerad (separerat, separerade)
جدا شده
tjej (-en, -er, -erna)
دختر
pojkvän (-nen, -ner, -nerna)
دوست پسر
kille (-n, -ar, -arna)
پسر
fru (-n, -ar, -arna)
همسر(زن)
pojke (-n, -ar, -arna)
پسر
icka (-n, -or, orna)
ایکا
Ja, det är jag.
بله، منم
bonusbarn (-et, –, -en)
تخفیف بچه، تخفیف ویژه کودکان
tre
سه
person (-en, -er, -erna)
شخص
text (-en, -er, -erna)
متن
generell (-t, -a)
عمومی
stryka (stryker, strök, strukit) under
زیر چیزی خط کشیدن
England
انگلستان
universitet (-et, –, -en)
دانشگاه
extra
اضافی
nära
نزدیک، کنار
sortera (-r, -de, -t)
مرتب کردن
matematik (-en)
ریاضیات
lätt (-a)
سبک، کم وزن
form (-en, -er, -erna)
شکل
alfabet (-et, –,-en)
الفبا
efternamn (-et, –, -en)
نام فامیل
stava (-r, -de, -t)
هجی کردن
annan (annat, andra)
دیگر، دیگری
om
اگر، درمورد
använda (-er, använde, använt)
مصرف کردن، بکاربردن
som
که
tyska
زبان آلمانی
forska (-r, -de, -t)
تحقیق/بررسی کردن
institut (-et, –, -en)
موسسه