Level 1 Level 3
Level 2

Via Nova 1 3.1


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
domo
hemifrån
grammaticus
lärare
contendunt ad
de går till, de är på väg till
latus
bred
pulcher
vacker
alius
annan
quoque
även
vicus
gränd
taberna
bod, verkstad
ubi
där (rel. adv.)
faber, fabri m.
hantverkare
pictura
bild
in muris
på väggarna
magnus
stor
facit
hen gör
ille
denne
gladius
svärd
multi
många
iam
redan
paratus
klar, färdig
quod
eftersom, över att
mercator
köpman
toga
toga
optimus
mycket fin, finast
clamare
att ropa
libenter
gärna
homo, homines m.
man, människa
femina
kvinna
currunt
de springer
emunt
de köper
ita
festinantes
skyndande (pl.)