Level 2
Level 1

Ümumi baxış


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ədəbiyyat
Hər hansı bir xalqın, dövrün və ya bütün bəşəriyyətin yaratdığı elmi, bədii, fəlsəfi və s. əsərlərin məcmusu
Ədəbiyyatın növləri
şifahi və yazılı ədəbiyyat
Şifahi ədəbiyyat
Şifahi şəkildə yayılır
Yazılı ədəbiyyat
Yazılı şəkildə yayılır
Ədəbiyyatşünaslıq
qanunauyğunluqları, prinsipləri öyrənən elm
Ədəbiyyatşünaslığın sahələri
Ədəbiyyat tarixi, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Ədəbi tənqid
Xalq ədəbiyyatı
folklor