Level 2
Level 1

Vuosttaš oassi


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vehážiid
steg för steg, efterhand
almmuhit
tillkännage, meddela, offentliggöra, publicera
luohtehahtti
pålitlig
bállet
få ro att, kunna göra något
mohkkái mohkká-, mohkkás
krokig
virggálaččat
officiellt
earru r
avsked, skillnad
gillát
lida, gå igenom, utstå, uthärda
dáid guhtaliid
omkring den tiden, i dessa tider, nuförtiden
mášoheapme m, mášohis
orolig, rastlös
váivvidit
besvära, plåga
dalán
med en gång
vierru r
sed, vana, skick
suoli
i hemlighet
nuppástus ss s
förändring, förvandling
áinnas
säkerligen, säkert; gladeligen
ávžžuhit
anmoda, uppmana
moivái moivá-, moivás
grumlig; förvirrad
vuortnuhit
vädja flera gånger; besvärja
doapmat m
skynda
oamedovdu vdd
samvete
oskkáldasat
pålitligt
náittosguoibmi imm
make, maka
njulgestaga
rakt, direkt, rakt på sak, utan omsvep
oktageardán
enfaldig
náittosearru r
skilsmässa
vásáhus ss s
erfarenhet, upplevelse
gudni
ära, heder
ovdánit
gå framåt, utvecklas
gierdavaš žž čč
tålmodig
gárvvis gárvás-, gárvves
klar, färdig
luohpat b
lämna, överge, upphöra
njielastit
svälja hastigt
menestuvvat v
lyckas