Level 2
Level 3

Goalmmát oassi


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cealkemeahttun, cealkemeahttum-
obeskrivlig
ahkit ahkid-
ledsam, tråkig
dagahit
förorsaka, låta göra
beahttašupmi m
besvikelse, misslyckande
álggahit
inleda, påbörja
fáippastit
vifta till
roahkkatvuohta đ
djärvhet
šloanccehit
falla
čoahkkái
samman, ihop
boalbasaddat tt
snörvla
skáhppu hp
ask
cakkasnjálmmiid
med öppen mun
cearki rkk
glas
earránaddat tt
skiljas
ráhkis ráhkkás-
kär
salla l
famn
gáiddus gáidos-
fjärr-, som är på avstånd
liđggastit
kasta en skelande blick
ártet árteg-, ártegis
egendomligt, märkligt
došket
slå till med flat hand
nivkalit
nicka med huvudet en gång
gáđaštit
vara avundsjuk, vara missunnsam
hárjánit
vänja sig, bli van, bli erfaren
gakcut z
klättra