Level 2
Level 1

Średniowiecze


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
966
odbył Chrzest Polski: książe Polski z dynastii Piastów - Mieszko I (pierwszy władca historyczny Polski) ochrzcił Polskę
997
Męczeńska śmierć św. Wojciecha - patrona Polski
1000
Zjazd gnieźnieński
1025
Koronacja Bolesława Chrobrego: tuż przed śmiercią Chrobry koronował się na pierwszego króla Polski
1038-1050
Kazimierz Odnowiciel przenosi dwór królewski do Krakowa
1138
Podział Polski na dzielnice: tzw. rozbicie dzielnicowe (Testament Bolesława Krzywoustego - podzielił Polskę między synów)
1226
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego, Konrada (dla podbicia podańskich Prusów). Z czasem ich obecność zaczyna zagranać bezpieczeństwu Polski.
1333
na tronie zasiada Kazimierz Wielki - to jest złoty okres w historii polskiego śriedniowiecza ("Zastał Polskę drwnianą, pozostawił murowaną")
1364
Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską (później nazwano go Uniwersytet Jagelloński)
1385
Unia polsko-litewska w Krewie (unia personalna): związek Korony Królewstwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Książe Litwy Władysław Jagiełło został poprzez małżeństwo z Jadwigą królem Polski
1410
Bitwa pod Grunwaldem z Krzyżakami
1444
Bitwa pod Warną z Turkami (zaginął król Władysław Warneńczyk)