Level 1 Level 3
Level 2

Renesans


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1525
Hołd pruski: ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu, królowi Polski
1543
przewrót kopernikański (Mikołaj Kopernik przedstawił teorię heliocentzyczną: "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię")
1569
Unia Lubelska (unia realna) - powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska - największe mocarstwo w Europie
1596
Zygmunt III Waza (szwedska dynastia Wazów) przenosi stolicę do Warszawy
1596
Unia brzeska - połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczpospolitej Obojga Narodów