Level 2 Level 4
Level 3

Barok


2 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1655-1660
Okres "potopu szwedzkiego"
1683
Odsiecz wiedeńska (biwa pod Wiedniem): bitwa między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego i armią Imperium Osmańskiego. Zahamowała ekspansję muzulmańskich Turków na Europę.