Level 3 Level 5
Level 4

Oświecenie


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1764
na tron wstepuje Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski, mecenas kultury i sztuki. Za jego czasów Polska przeżywa okres rozkwitu kulturalnego.
1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austriję i Prusy.
1791
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja (piewsza w Europie, druga - po USA - w świecie): wprowadziła trójpodzał władzy, dziedziczność tronu, zniosła zasadę liberum veto.
1793
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy.
1794
Powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska): polskie powstanie narodowe przeciw Posji i Prusow.
1795
III rozbiór Polski dokonany przez Posję, Austrię i Prusy. Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata.
1797
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego, których celem była walka o niepodległość Polski
1807
Utworzenie Księstwa Warszawskiego, istniejącego do 1815 roku, formalnie niepodległego, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwa. Było ono namiastką państwa polskiego.