Level 4 Level 6
Level 5

Romantyzm


2 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1830
Powstanie Listopadowe: polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada, a zakończyło się 21 października następnego roku.
1863
Wybuch Powstania Styczniowego: było to polskie powstanie narodowe przeciw Imperium Posyjskiemu. Trwało do jesieni następnego roku.