Level 6 Level 8
Level 7

Dwudziestolecie Międzywojenne


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1918
Odzyskanie niepodliegłości przez Polskę. Za datę przyjęto 11 listopada: jest to dzień przekazania władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu.
1919-1921
Wojna polsko-bolszewicka. W trakcie wojny Polacy ruszyli na Kijów (1920), ale po pierwszych sukcesach role odwrócili się i do ofensywy przeszły wojska bolszewickie.
1920
Bitwa warszawska ("cud nad Wisłą") - była decydującym momentem wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo Polaków powstrzymało marsz bolszewików na Polskę, a w dalszej konsekwencji Europę.
1926
Przewrót majowy: zbrojny zamach stanu dokonany przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Powodami zamachu była pogarszająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju. Zamach majowy rozpoczał 13-letnie autorytarne rządy sanacji.