Level 7 Level 9
Level 8

II wojna światowa


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1939
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską: wybuch II wojny światowej, atak Niemiec na Polskę 1 września.
1939
Atak Związku Radzieckiego na Polskę 17 września: była to realizacja tajnego sowieckiego paktu z Niemcami.
1940
Mord katyński - dokonana przez Sowietów zbrodnia na polskich jeńcach, w tym oficerach Wojska Polskiego.
1943
Powstanie w getcie warszawskim. Bezpośrednią przyczyną powstania była likwidacja getta warszawskiego.
1944
Wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia: wystąpienie zbrojne przeciwko okupającym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową. Po upadku powstania dokończono plan zrównania Warszawy z ziemią.