Level 2
Level 1

Klassrumsfraser


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Klassrumsfraser
sinif ifadeleri
elev (-en, -er, -erna)
ögrenci
lärare (-n, –, -lärarna)
ögretmen -öğretmenler
Ursäkta.
Affedersiniz/bakarmisiniz.
Jag har en fråga.
Benim bir sorum var
Vad betyder det?
Bunlarin anlami nedir?
Hur säger man ... på svenska?
Isveccesi.... nasil söylenir?
Vad heter ... på svenska?
Bunun adi .... isveccede nedir?
Hur uttalar man ...?
Nasil teleffuz edilir ... ?
Hur stavar/skriver man ...?
Bunun cevabini yazarmisiniz ... ?
Kan du säga det en gång till?
Tekrar edebilir misin?
Jag förstår inte.
Ben anlamadim.
Jaha! Nu förstår jag!
O iyi! Simdi anliyorum.
Förstår du/ni?
Anladin mi sen/siz?
Har ni några frågor?
Sorunuz var mi?
Titta på sidan X i textboken/övningsboken.
Ders kitabı/alıştırma kitabı x sayfasına bak
Läs texten på sidan X.
X sayfasindaki metni oku.
Stäng boken.
Kitabi kapat.
Lyssna.
Dinle.
Säg efter mig.
Benden sonra söyle.
Skriv!
Yaz!
Arbeta i par.
Birlikte calis.
Prata svenska!
Isvecce konus!