Level 9 Level 11
Level 10

1986


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
baner
fana
invertera
kasta om
kategorisk
bestämd
inkarnation
förkroppsligande
förgäta
glömma
ekvivalent
likvärdig
gastrit
magkatarr
relegera
avstänga
annex
sidobyggnad
fjät
fotspår
extraordinär
ovanlig
tredskas
trotsa
pedikyr
fotvård
nit
strävsamhet
generera
ge upphov till
penibel
pinsam
ackommodation
anpassning
fryntlig
gladlynt
inkorporera
införliva
tadel
klander
förslå
räcka till
soliditet
pålitlighet
stoisk
behärskad
fobi
stark rädsla
predisponerad
mottaglig
gensaga
invändning
begabba
förlöjliga
sinekur
lindrig syssla
potentat
härskare
befryndad
besläktad
summarisk
kortfattad
legymer
grönsaker
idog
flitig
skända
kränka
tonsill
halsmandel
kliché
sliten fras
stagnera
stanna upp
tes
lärosats
voluminös
omfångsrik
hägna
skydda
durk
fartygsgolv
försåtlig
lömsk
kumulera
hopa
eskapism
verklighetsflykt
avhända sig
göra sig kvitt
förebud
varsel
åtbörd
gest
konvertera
förvandla
fördragsam
överseende
lingvist
språkforskare
sampel
stickprov
dryfta
avhandla
kuplett
visa
oförvägen
djärv
korrugerad
veckad
hugsvalelse
tröst
metabolism
ämnesomsättning
chikanera
skämma ut
städse
alltid
aber
hinder