Level 10 Level 12
Level 11

1987


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
replikera
svara
sporadisk
enstaka
värv
syssla
handlägga
sköta
gage
ersättning
split
oenighet
insinuera
antyda
damast
vävnad
intention
avsikt
renässans
återuppståndelse
perplex
häpen
tråg
balja
irrelevant
ovidkommande
ohängd
ohyfsad
charlatan
bedragare
vederkvicka
uppfriska
diafragma
mellangärde
intrikat
invecklad
varsna
uppmärksamma
tillstädes
närvarande
viskositet
seghet
defilera
tåga förbi
lapsus
förbiseende
traktera
bjuda
kontamination
sammanblandning
stringent
klar
initiera
sätta igång
exlibris
bokägarmärke
säll
lycklig
ruptur
bristning
dissekera
skära sönder
plagiat
efterapning
instruktiv
upplysande
oavlåtligt
alltid
masochism
självplågeri
prudentlig
petig
förebåda
förutsäga
likviditet
betalningsförmåga
resignera
ge upp
vankelmodig
obeslutsam
numismatiker
myntkännare
ympa
förädla
transparent
genomskinlig
eftergift
medgivande
flankera
omge
gemen
lumpen
landå
vagn
amnesi
minnesförlust
prominent
framstående
konvention
överenskommelse
segregation
åtskillnad
kollationera
jämföra
diskrepans
avvikelse
härnad
krigståg
kanonisera
helgonförklara
distingerad
förnäm
städsla
anställa
discipel
lärjunge
ans
skötsel
suckulent
växt