Level 11 Level 13
Level 12

1988


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hägn
skydd
sekretion
avsöndring
skönja
urskilja
dränera
torrlägga
relikt
kvarleva
frustration
besvikelse
standar
fana
göra avkall på
avstå från
påver
torftig
raffinera
rena
essä
uppsats
yppa
tala om
analogi
överensstämmelse
intakt
orörd
rigid
stel
spröjs
fönsterlist
otillbörlig
opassande
taburett
pall
avyttra
sälja
spjuver
skämtare
recitation
uppläsning
trankil
lugn
förära
skänka
baisse
kursfall
gravitetisk
högtidlig
iterera
upprepa
peristaltik
tarmrörelse
huld
välvillig
excess
överdrift
adstringerande
sammandragande
funtad
beskaffad
gastronom
finsmakare
fundamental
grundläggande
excellera
utmärka sig
makramé
knytarbete
rappakalja
smörja
melankolisk
svårmodig
spjälka
bryta ned
hurril
örfil
malör
missöde
digna
svikta
juvenil
omogen
mitella
förbandsduk
trivialitet
obetydlighet
deskriptiv
beskrivande
hemställa
begära
interjektion
utropsord
postisch
löshår
derivera
härleda
empati
inlevelse
kongruent
överensstämmande
adaptation
anpassning
vederlägga
motbevisa
andante
långsamt
glaukom
grön starr
pålaga
avgift
modest
blygsam
embarkera
gå ombord
tribunal
domstol
tillvita
beskylla