Level 16 Level 18
Level 17

1993


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uppvigla
hetsa
teatralisk
konstlad
exkursion
utfärd i studiesyfte
berlock
hängsmycke
värja sig
försvara sig
komplex
sammansatt
anlete
ansikte
kassera
kasta bort
episk
berättande
sensmoral
lärdom
kommuniké
officiellt meddelande
exteriör
utsida
anmoda
uppmana
sirlig
förfinad
urskillning
omdöme
förhala
fördröja
kokett
tillgjord
avart
sämre variant
partiellt
delvis
epikuré
njutningsmänniska
introvert
inåtvänd
kapsejsa
kantra
eskapad
snedsprång
indignation
förtrytelse
bakdanta
förtala
excerpt
utdrag
frivol
lättsinnig
anstå
vänta
consommé
buljong
etyd
övningsstycke
truga
ihärdigt övertala
potpurri
blandning
frist
uppskov
rättmätig
befogad
simulera
låtsa
gehör för
förståelse för
lysten
begiven
figurera
ofta förekomma
trångmål
svårighet
passabel
godtagbar
flor
slöja
understå sig
vara fräck nog
pacifist
fredsivrare
idel
enbart
mandat
uppdrag
sarga
såra
träck
avföring
chosefri
okonstlad
arketyp
urbild
förbida
invänta
framdeles
hädanefter
irrigation
konstbevattning
altruistisk
osjälvisk
frisera
försköna
andraga
framhålla
utensilier
tillbehör
nepotism
svågerpolitik
fix
fast
amsaga
påhittad historia
faksimil
exakt avtryck