Level 1 Level 3
Level 2

1978


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kanjon
dalgång
burdus
häftig
dagtinga
köpslå
deklamation
uppläsning
timid
blyg
bivack
nattläger
sakral
helig
vederlag
ersättning
kuriositet
märkvärdighet
vidimera
intyga
flegmatisk
sävlig
grassera
härja
kornisch
gardinlist
simultan
samtidig
emancipation
frigörelse
sorgfällig
noggrann
kompromettera
misstänkliggöra
emfas
eftertryck
eloge
beröm
indikera
antyda
herbarium
växtsamling
affekterad
tillgjord
indiskretion
taktlöshet
dressin
järnvägsfordon
notorisk
beryktad
ackumulera
hopa
korrosion
frätning
perifer
oväsentlig
pretention
anspråk
assurera
försäkra
armod
fattigdom
ingress
inledning
beklämd
nedstämd
astigmatism
synfel
revidera
granska
autentisk
tillförlitlig
konfession
bekännelse
driftig
företagsam
migration
flyttning
koncis
kortfattad
talja
lyftanordning
kurativ
läkande
vansklig
besvärlig
expropriera
tvångsinlösa
klausul
förbehåll
urbota
ohjälplig
antagonism
motsättning
mjärde
fiskeredskap
förstulen
hemlighetsfull
segregera
avskilja
pur
ren
estimera
värdera
vederhäftig
pålitlig
substitut
ersättning
tillmäta
tillerkänna
besticka
muta
adept
lärjunge
arkipelag
ögrupp
retorik
vältalighet
favör
förmån