Level 19 Level 21
Level 20

1996


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
princip
grundregel
offerera
erbjuda
däst
övermätt
vakans
obesatt tjänst
instinktiv
omedveten
med berått mod
avsiktligt
misskänd
underskattad
diskret
finkänslig
acklimatisera sig
vänja sig
fason
utformning
det glunkas
det sägs
eufori
lyckorus
gå igenom ekluten
bli härdad
förtret
obehag
hausse
kursstegring
vulgär
grov
bedyra
försäkra
rotvälska
obegripligt språk
sisyfosarbete
evighetsarbete
satsuma
citrusfrukt
förliden
sist förfluten
repressalier
hämndaktioner
avmätt
stel
tabernakel
bönehus
antagonist
motståndare
embargo
handelsförbud
ramaskri
högljudd klagan
vara begiven på
vara svag för
fraternisera
umgås kamratligt
resignation
uppgivenhet
sätta hämsko på
bromsa
utsira
dekorera
inkonsekvent
icke följdriktig
lägra sig
utbreda sig
mankemang
krångel
brokad
sidentyg
quisling
landsförrädare
evaluera
utvärdera
klyscha
tom fras
lösmynt person
en som pratar bredvid mun
morsk
orädd
avskräcka
skrämma bort
eremit
enstöring
radikal
genomgripande
perforera
genomborra
jubilar
födelsedagsbarn
konfys
förbryllad
delegat
ombud
gepäck
bagage
uppbåda
sammankalla
ragu
stuvning
ha förkärlek för
ha böjelse för
utopi
ouppnåeligt ideal
soaré
kvällsunderhållning
vankelmod
obeslutsamhet
förslagen
listig
kontemplation
begrundan
falna
tyna bort
besegla
avgöra (även intyga)
bombastisk
uppblåst
skimmel
häst
skälm
skojare
idiom
språklig egenhet
jakaranda
träslag
kolik
buksmärtor
benägen
hågad
förlika sig med
finna sig i
retuschera
försköna
antecipera
föregripa
dubiös
tvivelaktig
elegi
klagodikt
kaskad
störtskur
sammelsurium
virrvarr
förespegla
inge förhoppningar om
ankommen
skämd
sjok
stort stycke
fjär
högdragen
verserad
artig och världsvan
referendum
folkomröstning
bedriva lobbyverksamhet
personligen påverka beslutsfattare