Level 20 Level 22
Level 21

1997


79 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
farsot
smittsam sjukdom
resolut
beslutsam
sakrament
kristen kulthandling
olater
dåliga vanor
audition
scenprov
reda
tillsätta mjöl
skvattram
växt
opportun
för tillfället passande
topografi
terrängförhållanden
avspisa
avfärda
etage
våningsplan
propsa på
kräva
vedermöda
besvär
kodex
rättesnöre
agenda
dagordning
hägra
locka
tabula rasa
oskrivet blad
konventionell
sedvanlig
bisträcka
hjälpa
tordön
kraftigt buller
sidsteppa
förbigå
rådpläga
överlägga
härvidlag
i detta avseende
ensilage
konserverat djurfoder
konkubin
älskarinna
reflexiv
tillbakasyftande
fabulera
fantisera
skärmytsling
mindre strid
benign
godartad
hemfalla åt
låta sig upptas av
validitet
giltighet
lyhörd
känslig och uppmärksam
sampla
ta stickprov
civilkurage
mod att stå för sin mening
narrativ
berättande
obelisk
pelare
explicit
uttrycklig
gentil
frikostig
stilisera
förenkla
anakronism
otidsenlig företeelse
gagn
nytta
strandsätta
överge
zodiaken
stjärnbilder
millennium
årtusende
primär
grundläggande
polarisera
skärpa motsatsförhållanden
tillskyndare
initiativtagare
sekteristisk
avvikande
pungslå
ta för mycket betalt
vederfaras
komma till del
egenmäktig
maktfullkomlig
rabulist
orosstiftare
vara förtrogen med
vara kunnig i
tete-a-tete
förtrolig samvaro
tajga
barrskogsområde
åkallan
bön om hjälp
apostrofera
rikta sig till
stingslig
retlig
sinuit
bihåleinflammation
bijouterier
enkla smycken
beläte
avgudabild
ponera
förutsätta
harlekin
teaterfigur
elan
hänförelse
nödsakad
tvungen
meditativ
begrundande
lidelsefull
passionerad
över hövan
alltför mycket
bedarra
avta
lejonparten
största delen
förebud
varsel
kitsch
smaklös konst
lända till
medföra
kaftan
långrock
frugal
enkel
kanalje
slyngel
vämjas
känna äckel
kreti och pleti
vem som helst
vidlyftig
utsvävande