Level 21 Level 23
Level 22

1998


77 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
avisera
underrätta
vedergällning
hämnd
fresia
blomma
bergtagen
fascinerad
krackelera
spricka sönder
legitimitet
lagligt berättigande
absorption
upptagande
vrenskas
streta emot
luguber
dyster
fingera
låtsa
sarong
höftskynke
gesvint
raskt
storvulen
mäktig
utarma
ruinera
bravera
skryta
terrakotta
rödbrunt lergods
anemisk
blodfattig
gille
kalas
ackuratess
noggrannhet
debitera
föra upp som skuld
helbrägda
oskadd
cytologi
vetenskapen om cellerna
björntjänst
otjänst
kalejdoskopisk
mångskiftande
inte skräda orden
säga sin uppriktiga mening
ekumenik
arbete för kyrklig enhet
förtörnad
förargad
delegera
överlåta rätten att besluta
kondoleans
beklagande av någons sorg
dandy
snobb
reproduktion
avbildning
slentrian
inrotad vana
pregnant
uttrycksfull
hugsvala
trösta
dualism
motsatsförhållande
trakéer
andningsrör
räfst
rannsakan
topprida
hunsa
reciprok
ömsesidig
enervera
irritera
ampel
hängskål för växt
i lönndom
i hemlighet
tiara
påvekrona
tukta
straffa
liderlig
erotiskt utsvävande
manifestera
ge uttryck åt
pomologi
läran om fruktodling
rustik
kraftig och hållbar
approximera
ungefärligen beräkna
curriculum vitae
levnadsbeskrivning
prejudikat
normbildande beslut
till yttermera visso
dessutom
belamrad
överhopad
smäda
håna
understatement
försiktigt uttryck
fallera
slå fel
ametist
ädelsten
slå in öppna dörrar
bevisa något självklart
asketisk
avhållsam
tabloid
tidningsformat
kult
dyrkan
kreera
skapa
fanflykt
svek
torso
staty utan huvud, armar och ben
hjärtnupen
lättrörd
atrium
uterum
biennal
utställning vartannat år
kollra bort
göra förvirrad
prematur
för tidigt född
dragé
tablett
nojsa
skämta
menageri
samling av levande djur
come-il-faut
som det bör vara
semiotik
läran om teckensystemet
tradera
muntligt överföra
vivel
insekt
mörkertal
skillnad mellan statistiskt redovisat antal och verkligt antal