Level 22 Level 24
Level 23

1999


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nobel
förnäm
hyckleri
skenhelighet
primus motor
ledande och pådrivande person
relatera
återge
boom
kraftig uppsving
lägga i malpåse
lägga åt sidan
multilateral
flersidig
försakelse
uppoffring
strass
starkt glittrande blyglas
interpellera
framställa en fråga
en masse
i mängd
gå i bräschen för
träda fram till försvar för
uppburen
hyllad
mykologi
läran om svampar
marionett
viljelöst redskap för någons syften
förkovra sig
göra framsteg
gemak
praktfullt rum
synergi
samverkan
indiskret
taktlös
besinna
överväga
romani
zigenarnas språk
spirituell
kvick och fyndig
patos
stark känsla
ta av daga
döda
belackare
person som förtalar någon
normativ
som tjänar som rättesnöre
konvenans
god ton
öronmärka
reservera
manifest
programförklaring
bedagad
åldrad och vissnad
fördra
tåla
implicit
underförstått
dermatolog
hudspecialist
väcka anklang
vinna bifall
gebit
specialområde
gärdsmyg
fågel
retorisk fråga
fråga som man inte väntar svar på
fromleri
skenhelighet
appendix
tillägg
skrinlägga
uppskjuta på obestämd tid
postumt
efter berörd persons död
dementi
offentligt förnekande
vurma för
ha ett starkt intresse för
vittgående
omfattade
triptyk
tredelad tavla
tappa koncepterna
förlora fattningen
överdådig
slösande rik
bevekelsegrund
skäl
affekt
stark sinnesrörelse
porfyr
bergart
dikotomi
tudelning
vittnesgill
trovärdig
protegé
skyddsling
famös
ökänd
maklig
långsam
försaka
avstå från
överhalning
utskällning
nota bene
märk väl
kvintessensen
det väsentliga
vara i delo med
vara osams med
truism
självklart påstående
knappologi
systematisering av kunskaper
tirad
långrandigt yttrande
fördragsamhet
tolerans
extrahera
dra ut
slagfärdig
kvick och fyndig
dagsmeja
vinnlägga sig
anstränga sig
stipulera
fastställa
hisna
gripas av svindel
ärbar
anständig
psykoprofylax
metod för att förhindra oro och smärta vid t.ex. förlossning