Level 23 Level 25
Level 24

2000


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tingest
föremål
crescendo
växande tonstyrka
bestickning
muta
status quo
oförändrat tillstånd
konkret
påtaglig
idas
förmå sig till
kontext
sammanhang
överloppsgärning
onödig handling
förmena
missunna
geschäft
skumraskaffärer
bronkit
luftrörskatarr
anstånd
uppskov
brandskatta
besegra
skabrös
oanständig
rimma
salta
drista sig till
våga
härförleden
nyligen
underblåsa
ge näring åt
förbindlig
artig och tillmötesgående
janusansikte
dubbelnatur
gerbera
blomma
defaitism
uppgivenhet
bära syn för sägen
tydligt vittna om
rön
iakttagelser
demonstrativ
utmanande
bida
avvakta
undersätsig
kortväxt och kraftig
föreläggande
ålagd skyldighet
lastbar
omoralisk
damejeanne
stor glasflaska
kuschad
nedtryckt
med förlov sagt
med ursäkt för min rättframhet
baxna
häpna
session
sammanträde
bluddra
prata strunt
lättsinnig
ansvarslös
jämka
anpassa
diskretion
taktfullhet
blessyr
sår
illusorisk
skenbar
het potatis
brännbar och känslig fråga
försigkommen
tidig för sin ålder
halvmesyr
otillräcklig åtgärd
dabba sig
begå ett misstag
gimmick
dåligt skämt
konkludera
sammanfatta
mangrant
fulltalig
föreskriva
utfärda bestämmelse om
riska
svamp
varnagel
avskräckande exempel
genus
socialt kön
överstånden
avklarad
prillig
förälskad
allmoge
bondebefolkning
föranstalta
vidta åtgärder
törnrosasömn
passivitet
narcissism
förälskelse i det egna jaget
anmodan
uppmaning
kverulera
ständig klaga
salvelsefull
överdrivet känslosam
konformitet
likformighet
implikation
logisk följd
övervara
närvara vid
utan misskund
utan nåd
pietet
vördnad
raljant
ironiskt skämtsam
klä skott
bära skulden
domesticera
tämja
baldakin
takhimmel
geriatrik
läran om åldrandets sjukdomar