Level 24 Level 26
Level 25

2001


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pipett
fint rör
liera sig med
förena sig med
i sporrsträck
i full fart
utlysa
tillkännage
missmod
nedslagenhet
velour
tygsort
makulera
göra ogiltig
abstraktion
tankeskapelse
affektionsvärde
känslovärde
kratsa
skrapa
rådrum
betänketid
kollegial
lojal
inkarnera
förkroppsliga
exposé
översiktlig framställning
lukrativ
vinstgivande
förfördelad
orättvist behandlad
kurtisera
uppvakta
förgänglig
flyktig
askes
försakelse
ekipera
utrusta med kläder
knapphändig
kortfattad
bjärt
skarp och tydlig
ytterlighet
överdrift
ackja
släde
agorafobi
torgskräck
rågång
gräns
polemik
skarpt meningsutbyte
distingerad
stilfullt förnäm
svada
mångordighet
tima
ske
emedan
därför att
afasi
nedsättning av språkförmågan till följd av hjärnskada
töcken
oklarhet
regression
tillbakagång
pylon
pelare
skymfa
kränka
diktat
påtvingad lösning av motsättningar
legera
sammansmälta
emellertid
dock
framsynt
förutseende
hålla tand för tunga
hålla tyst
lynnig
obalanserad
belägenhet
situation
burgen
förmögen
göra utfästelser
lova
pocka på
envist göra anspråk på
mangold
växt
indisponerad
opasslig
fadd
som har intetsägande smak
ekvilibrist
balanskonstnär
förringa
undervärdera
harang
frasrikt yttrande
norna
ödesgudinna
sakral
kyrklig
refusera
inte anta för publicering
kverulant
klagande person
schavottera
bli offentligt utskämd
amsaga
osann historia
didaktik
undervisningslära
disparata
helt olikartade
prosaisk
vardaglig
konsensus
enighet
metastas
dottersvulst
traktera
bjuda på mat och dryck
affektiv
känsloladdad
förverka
gå miste om genom olämpligt beteende