Level 27 Level 29
Level 28

2004


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
begeistrad
förtjust
kut
sälunge
vara i ropet
vara omtalad
vice versa
tvärtom
hagla
komma i stor mängd
passé
föråldrad
anekdot
kort historia
sinnrik
fyndig
omsider
så småningom
humus
beståndsdel i jord
insinuation
elak antydan
vara på upphällningen
hålla på att ta slut
galon
plastbelagd väv
from
varmt religiös
komma an på
bero på
kontinuitet
oavbrutet sammanhang
psykofarmaka
läkemedel
mantra
helig formel
kuriosa
märkvärdiga saker
frimureri
hemligt samförstånd
betingelser
förutsättningar
essensen
det väsentliga
vurm
starkt intresse
föresätta sig
förbereda sig
dekret
påbud
plattityd
intetsägande yttrande
altruism
osjälviskhet
bulgur
sädesprodukt
travestera
skämtsamt förvränga
art director
bildproducent vid tv-produktion
gemytlig
småtrevlig
nyansera
åstadkomma finare skiftningar
minnesbeta
läxa för framtiden
hugga i sten
missta sig
passera
pressa genom sil
sävlig
långsam
mäkta med
orka
profylax
förebyggande åtgärd
projicera
överföra
agat
prydnadssten
efterräkningar
obehaglig följd
obönhörligen
definitivt
novellist
författare
navelskådning
inåtvänd tankeverksamhet
lasera
måla
göl
vattensamling
frottera sig med
umgås med
vattendelare
skiljelinje
tigrerad
strimmig
kausalitet
orsakssammanhang
air
stämning
vitalisera
förnya
brådmogen
tidigt utvecklad
teknikalitet
formsak
klärvoajant
synsk
korrelera med
stå i samband med
kommers
handel
inskärpa
betona
grannlaga
som kräver finkänslighet
kroki
modellteckning
hermetisk
lufttät, ogenomtränglig
resolution
gemensamt uttalande
anfang
begynnelsebokstav
kval
lidande
i parti och minut
i stor mängd
godtycklig
slumpmässig
animositet
ovilja
gå i clinch med
gå i närkamp med
retreat
period av stillhet och meditation