Level 2 Level 4
Level 3

1979


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eftergiven
foglig
visavi
gentemot
karotin
färgämne
uppsåt
avsikt
arrogant
överlägsen
hierarki
rangordning
refusera
förkasta
kretong
bomullstyg
fluktuera
växla
stringens
följdriktighet
tilltagsen
djärv
bäring
riktning
nominera
föreslå
essentiell
väsentlig
petition
begäran
förläna
skänka
schablon
mall
oförtruten
trägen
fördra
uthärda
rekvisita
tillbehör
paradoxal
motsägelsefull
nisch
fördjupning
dedicera
tillägna
otidig
oförskämd
matrikel
namnförteckning
oavlåtlig
fortlöpande
raljera
skämta
stävja
hindra
frenesi
ursinne
genmäla
svara