Level 29 Level 31
Level 30

2006


74 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ingivelse
impuls
solid
massiv
tappning
version
popularisera
göra lättillgänglig
gängse
allmänt rådande
sanskrit
språk
med hull och hår
fullständigt
hybrid
blandform
moralkaka
mästrande anmärkning
receptiv
mottaglig
idka
bedriva
företrädelsevis
främst
terrakotta
lergods
förlegad
gammalmodig
skrymmande
utrymmeskrävande
renässans
pånyttfödelse
dialys
blodrening
disposition
fastlagd ordning
tidningsanka
falsk pressuppgift
handlägga
behandla
dystopi
mörk framtidsvision
stadfästa
fastställa
alienation
känsla av främlingskap
streck i räkningen
oväntat hinder
tempererad
lagom varm
sufflera
viska repliker
kollaboratör
förrädare
atoll
korallrev
prångla ut
försöka sälja
garva
bereda hud
rendera
ge i utbyte
figurativ
föreställande
otillräknelig
sinnesförvirrad
pannå
träskiva för målning
inhösta
invektiv
förolämpande ord
få sitt lystmäte
få tillräckligt
name-dropping
det att ofta nämna kända personer
mångfasetterad
rikt nyanserad
pseudonym
påhittat namn
provocera
utmana
yrkande
krav
lomma iväg
långsamt ge sig av
sediment
avlagring
gått i stå
avstannat
överlag
genomgående
demografi
befolkningslära
påfallande
anmärkningsvärd
delge
meddela
antiseptisk
bakteriedödande
föresats
bestämd avsikt
ligga i träd
inte användas
ta bladet från munnen
tala ut
profession
yrke
fadäs
misstag
avpassa
reglera
kardiolog
hjärtspecialist
våd
tapetlängd
fatalism
tro på ett förutbestämt öde
konsol
utskjutande stöd
kurbits
målad blomsterdekor
skov
period
litografi
grafiskt blad
begivenhet
stor händelse
changera
försämras
förfärdiga
tillverka
rapsodisk
löst sammansatt
avantgarde
nyskapare
incitament
stimulerande faktor
i så måtto
i det avseendet
skandera
taktfast läsa upp
paria
utstött person
durkdriven
skicklig
maskrosbarn
barn som växer upp under svåra förhållanden och lär sig bemästra dem