Level 32 Level 34
Level 33

2009


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
klavertramp
pinsamt misstag
ekipage
häst och vagn
konstellation
gruppering
fallenhet
medfödd förmåga
markant
påtaglig
förvanska
förvränga
stinn
proppfull
dust
kamp
ebenholts
träslag
dynamisk
kraftfull och rörlig
permittera
friställa
ingrodd
svår att avlägsna
origami
pappersvikning
sky
undvika
armatur
belysningsanordning
iscensätta
arrangera
beredvilligt
tjänstvilligt
enfald
dumhet
gemener
små bokstäver
tillbakavisa
förneka riktigheten av
le i mjug
le i smyg
satin
glänsande tyg
odelat
fullständigt
vara ur slag
vara ur form
konstfärdigt
skickligt
moment 22
orimlig situation
högdragen
nedlåtande
indicier
indirekta bevis
dra försorg om
ta hand om
vind för våg
utan tillsyn
införliva
låta uppgå i
kaplan
präst
tillbud
incident
traktör
krogvärd
ackreditera
ge fullmakt åt
komma till korta
misslyckas
dysenteri
tarmsjukdom
byline
upphovsmans namn
logopedi
läran om röst- och talrubbningar
eskalera
öka
zenit
höjdpunkt
rapsodi
musikaliskt verk i fri form
burdus
framfusig
sakristia
sidorum i kyrka
diktera
bestämma
olägenhet
besvär
nedrig
elak
prolog
inledning
åsamka
orsaka
fålla
sy en kant
vanmäktig
maktlös
gnejs
bergart
kontaminerad
förorenad
kondens
imma
entreprenör
initiativrik företagare
valhänt
fumlig
dispenser
behållare
stas
blodstockning
farsi
språk
underhand
ödmjuk
espadrill
amulett
friska upp
göra aktuell
tillfyllest
tillräcklig
sisu
uthållighet och kampvilja
karens
väntetid
halsstarrig
envis
letargi
håglöshet
gå på i ullstrumporna
inte låta sig hejdas
kvantifiera
ange i siffror
pålaga
skattebörda
oförställd
uppriktig
scripta
inspelningsassistent
förekomma
gå förlorad
undfallande
eftergiven
diskrepans
skillnad
infrastruktur
ekonomiskt bassystem som är grunden för att ett land ska fungera