Level 33 Level 35
Level 34

2010


78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fabel
moraliserande saga
koncern
bolagsgrupp
högmodig
självbelåten
eventualitet
möjlighet
samarit
hjälpsam människa
befängd
orimlig
jokk
fjällback
sovring
gallring
tempus
tidsform
dagslända
kortlivad företeelse
otvunget
ledigt och säkert
skövla
ödelägga
uppdaga
avslöja
sura
kapitel i Koranen
föreligga
finnas
korpulent
fetlagd
formalisera
uppställa regler för
pådrag
insats av resurser
hematologi
läran om blodet
spatiös
rymlig
kakofoni
missljud
tillgodose
tillfredsställa
ympa
förädla ett fruktträd
glupande
omåttlig
få sina fiskar varma
få en utskällning
andefattig
intetsägande
passepartout
inramning
relevans
giltighet
förfaren
skicklig
ockra
färg
synas
förefalla
indolens
håglöshet
vara livegen
vara ofri
aritmetik
räknelära
påbjuda
anbefalla
indignera
upprörd
förta
ta bort
namne
person med samma namn som någon annan
kvalmig
varm och fuktig
bifalla
godkänna
skenbar
som inte är vad det tycks vara
kulvert
underjordisk tunnel
ortodox
renlärig
anspela på
syfta på
stuva
packa
kliché
banalt uttryck
feodalism
hierarkiskt samhällssystem
visualisera
åskådliggöra
motorisk
som avser rörelse
så split
skapa oenighet
attribut
tillbehör
tillskansa sig
lägga beslag på
hemoglobin
färgämne i blodet
meänkieli
minoritetsspråk
ömsom
växelvis
klematis
klängväxt
stenografi
snabbskrift
häda
skymfa
oförblommerat
rakt på sak
plausibel
trolig
artrit
ledinflammation
hävda sig
klara sig bra
ode
hyllningsdikt
otillbörligt
olämpligt
copywriter
reklamskribent
vantrogen
skeptisk
bräm
kant
rojalistisk
kungatrogen
värdeladdning
känslomässig betydelse
empirisk
erfarenhetsbaserad
kontrahent
part i avtal
inpass
replik
komma på obestånd
få dålig ekonomi
antropologi
läran om människan
potentat
pamp
varsebli
uppfatta med sinnena
disputation
försvar av en avhandling
självutplåning
det att undertrycka sina behov