Level 34 Level 36
Level 35

2011


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anspråk
krav
varsko
förvarna
borga för
garantera
distinkt
tydligt
fristad
tillflyktsort
glorifiera
förhärliga
racka ner på
kritisera
fjording
hästras
i gemen
i allmänhet
sona
gottgöra
perforering
hålrad
stötesten
svårighet
koordinera
samordna
relativt
jämförelsevis
eftersatt
försummad
pudelns kärna
den verklige innebörden
unison
enstämmig
legislativ
som rör lagstiftning
burlesk
grovt komisk
nobless
social elit
opus
verk
meridian
längdgrad
behjälplig
till hjälp
växelverkan
ömsesidigt inflytande
asterisk
tecken i form av stjärna
hypofys
hormonkörtel
krinolin
kjol
haussa
öka förväntningarna
pumpernickel
rågbröd
aria
solosång
urskulda sig
försvara sig
gobeläng
bildvävnad
fibromyalgi
tillstånd av kronisk smärta
konvergera
närma sig varandra
försmådd
avvisad
kanonisation
helgonförklaring
outsourcing
att lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad