Level 35 Level 37
Level 36

2011 ht


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
utfall
resultat
övervägande
huvudsakligen
polenta
majsgryn
ta i anspråk
nyttja
axiom
grundsats
tvehågsen
obeslutsam
särdeles
utomordentligt
kanapé
bakverk
remittera
hänvisa till specialist
alarmerande
oroande
stomi
kirurgisk öppning
hänföras
förtjusas
grynna
litet grund
utfästelse
offentligt löfte
förefalla
tyckas
schablonmässigt
invant och mekaniskt
pittoresk
charmigt idyllisk
repertoar
programutbud
seraf
ängel