Level 38 Level 40
Level 39

2013 vt


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
naiv
godtrogen
högaktning
vördnad
förbehåll
villkor
oavvänt
oupphörligt
karoten
färgämne
profan
världslig
brukare
vårdtagare
kanon
samling
piccolo
hotellpojke
nyckfull
oberäknelig
förekomst
existens
äntra
ta sig upp på
in natura
i annat värde än pengar
makulatur
kasserade trycksaker
förlikning
uppgörelse
allusion
anspelning
försagd
blyg