Level 39 Level 41
Level 40

2013 ht


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hospitaliserad
sjukhustillvänjd
alpinism
bergsbestigning
gestalta
utforma
amnesti
benådning
brådstörta
plötsligt
schabrak
stort tygstycke
kymig
olustig
peang
klämma
upplåta
ställa till förfogande
subtilitet
finess
frimodig
rättfram
drive
kampanj
ordinera
föreskriva
målsägande
brottsutsatt person
eminent
framstående
aperitif
fördrink
oförskyllt
oförtjänt
prygla
spöa
estrad
upphöjd plattform