Level 41 Level 43
Level 42

2014 ht


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
konferera
överlägga
centrifug
roterande behållare
sömndrucken
omtöcknad av sömn
oboe
blåsinstrument
spel för galleriet
publikfrieri
efterleva
följa
förtrytelse
förargelse
välsituerad
rik
domesticering
tämjning
vinna gehör
få medhåll
inventering
kartläggning
rådvill
obeslutsam
fradga
skum
retro-
tillbaka-
differentiera
skapa variation i
läckergom
finsmakare
allegori
bildlig framställning