Level 45 Level 47
Level 46

2016 ht


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
målande
uttrycksfull
eloge
beröm
puka
slaginstrument
alludera på
anspela på
pseudointellektuell
skenbart bildad person
hippologi
läran om hästar
bejakande
bekräftande
ocker
att göra oskälig vinst
florera
utsmycka
eftermäle
eftervärldens omdöme
alter ego
andra jag
preskriberad
avskriven
gordisk knut
svårlöst uppgift
bestyrka
intyga
ellips
geometrisk figur
kufisk
underlig
svinn
förlust
nagga
gnaga
med ens
plötsligt
patina
åldrad yta